In this post, I will tell you about Python and basicly Numpy. Python is a programming language. It’s popular in nowadays, because simple and useful.

Numpy is a Python library. It’s have functions about math operations and vectors. Useful because speedy about math operations. …


Merhaba, daha önce başladığım BookApp projesinin 3. bölümü ile karşınızdayım. İlk iki bölüme aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

İlk olarak, daha önce oluşturduğumuz sitede, kitapların açıklamalarını kendi sayfalarında göstermek istedim. Bunun için her kitaba bir link oluşturmam gerekiyor.

Views/Home/_books.cshtml sayfasında @book.Name yazılı olan h5 etiketi içine bir a etiketi açtım ve @book.Name’i…


Merhaba, bu yazımda, daha önce başlamış olduğum BookApp projesie devam edeceğim. Önceki yazıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Aslında backend geliştirmekle daha çok ilgiliyim fakat bilindiği üzere sadece kod ve Postman üzerinden çalışınca projenin görseli eksik oluyor, ben de bu yüzden Bootstrap kullanarak basit bir arayüz oluşturacağım.

Öncelikle Views/Shared/_Layout.cshtml dizininde head etiketi…


Merhaba arkadaşlar, bu yazımda Asp.Net Core ve MVC pattern ile bir projenin nasıl yazıldığını anlatmaya başlayacağım.

Asp.Net Core

MVC (Model View Controller) bir web programlama mimarisidir. Temel mantık, uygulamayı ayrı katmanlara ayırıp her katmanın kendine özgü görevlerini yerine getirmesidir. Böylece uygulama büyüdüğünde karmaşa olmuyor.

Uygulamanın en önemli görevini Controller katmanı yapmaktadır. Gelen…


In this article, I will write about how to activate an account with NodeJs. It’s connected with my previous article, so if you read it, you can easily understand this project. The link is here:

Let’s start!

First of all, we have an email and a randomCode in request.

const…


I wrote about this function and others, but while I writing the project wasn’t finished. So, I finish project and want to explain how to do it. Let’s start!

Firstly, we need to create a database in MongoDB. For this, we’ll use Schema. In this project, I have three databases…


In this article, I will explain how to sort records (users) in MongoDB. There is a function in MongoDB, named $sort but in my university, we don’t use this function. So I have to find a method for this. Let’s start!

First of all, we need to know our records’…


In this article, I will explain how to code forgot/reset the password, how to send an email, and how to combine these files with the front-end. If you haven't seen my previous articles, you can go to my profile. Let’s start with forgot password.

First of all, we need mailgun…


In this article, I will continue with the Login part. For previous articles, you can go to profile. Let’s start.

Like previous articles, I will give you a login form. I don’t write its code, CSS does not exist on this page. Function’s return part is like this:

<div className="wrapper1">
<div…

Serap Baysal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store