Merhaba, daha önce başladığım BookApp projesinin 3. bölümü ile karşınızdayım. İlk iki bölüme aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

İlk olarak, daha önce oluşturduğumuz sitede, kitapların açıklamalarını kendi sayfalarında göstermek istedim. Bunun için her kitaba bir link oluşturmam gerekiyor.

Views/Home/_books.cshtml sayfasında @book.Name yazılı olan h5 etiketi içine bir a etiketi açtım ve @book.Name’i…

Merhaba, bu yazımda, daha önce başlamış olduğum BookApp projesie devam edeceğim. Önceki yazıma aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Aslında backend geliştirmekle daha çok ilgiliyim fakat bilindiği üzere sadece kod ve Postman üzerinden çalışınca projenin görseli eksik oluyor, ben de bu yüzden Bootstrap kullanarak basit bir arayüz oluşturacağım.

Öncelikle Views/Shared/_Layout.cshtml dizininde head etiketi…

Merhaba arkadaşlar, bu yazımda Asp.Net Core ve MVC pattern ile bir projenin nasıl yazıldığını anlatmaya başlayacağım.

Asp.Net Core

MVC (Model View Controller) bir web programlama mimarisidir. Temel mantık, uygulamayı ayrı katmanlara ayırıp her katmanın kendine özgü görevlerini yerine getirmesidir. Böylece uygulama büyüdüğünde karmaşa olmuyor.

Uygulamanın en önemli görevini Controller katmanı yapmaktadır. Gelen…

In this article, I will write about how to activate an account with NodeJs. It’s connected with my previous article, so if you read it, you can easily understand this project. The link is here:

Let’s start!

First of all, we have an email and a randomCode in request.

const…

Serap Baysal

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store